• 1 مرحله اول
  توضیحات و تذکرات مهم
 • 2 مرحله دوم
  مشخصات فردی
 • 3 مرحله سوم
  فرم رضایتمندی بیماران
 • 4 مرحله چهارم
  نظرات و پیشنهادات

توضیحات و تذکرات مهم

Errorتذکر مهم : در طی مراحل ثبت به هیچ عنوان صفحه مرورگر خود را Refresh نکنید

Warningمراجعین محترم با درود

از اینکه این مرکز را جهت دریافت خدمات خود انتخاب نمودید بسیار خرسندیم. پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور سنجش کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه شما عزیزان می باشد. خواهشمند است موارد ذیل را با دقت تکمیل نموده و در ارتقاء سطح خدمات سهیم باشید. (پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم.)